vzw ROOTS
Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

vzw Roots

ROOTS is de enige koepelorganisatie voor allochtoon jeugdwerk in Vlaanderen (lees: alle jeugdwerk organisaties met verschillende etnische, culturele, en levensbeschouwelijke achtergrond).

Missie

Onze missie is dan ook om dit soort jeugdwerk te verspreiden en versterken doorheen heel Vlaanderen. ROOTS werd opgericht voor én door mensen met wortels in het buitenland, en tot op vandaag omarmen wij diversiteit op alle niveaus. Wij geloven dat allochtone zelforganisaties de kracht in zich hebben om gezamenlijk een even grote speler te worden als het reguliere Vlaamse jeugdwerk. Onder de slogan “Samen voor een sterk jeugdwerk” geloven wij dat iedereen, ongeacht afkomst, etniciteit, religie, of geaardheid samen kan én moet werken aan dit gemeenschappelijke doel. Want de jeugd van vandaag is de toekomst van morgen.