vzw ROOTS
Wat doen wij?

Wat doen wij?

Onze grootste focus is het ondersteunen van onze lidverenigingen met allerlei vormingen, informatie-uitwisseling, en workshops op maat. Via (hoofd)animatorcursussen zorgen wij ook voor de toestroom van professionele vrijwilligers in het allochtone jeugdwerk.

Wij bieden ook letterlijk ruimte aan verenigingen om te groeien, door onze lokalen kosteloos ter beschikking te stellen voor al onze leden. Ook niet-leden kunnen onze lokalen huren. Daarnaast vertegenwoordigen wij ook de stem van onze leden in allerlei adviesraden op lokaal, regionaal, en Vlaams niveau. ROOTS organiseert ook eigen evenementen en debatten rond actuele thema’s die voor iedereen toegankelijk zijn.