vzw ROOTS vzw ROOTS
28 oktober 2020

Op 29/01 zijn er nieuwe beslissingen genomen in verband met de corona-pandemie en jeugdwerk. Vanaf 1 februari geldt het volgende basisprotocol.

Jeugdwerk

  • Jeugdwerkactiviteiten zijn toegestaan voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Deze activiteiten mogen georganiseerd worden voor groepen van maximum 10 personen tot en met 18 jaar, de begeleiders niet meegeteld. Overnachtingen zijn niet toegestaan.
    Van 13 februari 2021 tot en met 21 februari 2021 (krokusvakantie) zijn deze activiteiten toegestaan voor groepen van maximum 25 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders niet meegeteld.
  • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.
  • De stabiliteit van de groepen moet verzekerd worden en wisselende contacten moeten worden vermeden. Het is dus ook noodzakelijk te vermijden dat kinderen en jongeren evenals hun begeleiders deelnemen aan verschillende groepen en activiteiten in georganiseerd verband per week. Het wordt bijgevolg sterk aangeraden het aantal groepsgerichte hobby’s te beperken tot één hobby per kind of jongere.
  • Voor jongeren vanaf 13 jaar worden deze activiteiten verplicht buiten georganiseerd. Voor de kinderen tot en met 12 jaar worden deze activiteiten in de mate van het mogelijke buiten georganiseerd.
  • De begeleiders respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze zijn bovendien verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof.
     

Jeugdwelzijnswerk 

Jeugdwelzijnswerk kan blijven doorgaan voor alle leeftijden onder de afspraken die in mei geldend waren. De richtlijnen hiervoor worden gevat in een specifiek draaiboek voor jeugdwelzijnswerk en specifiek draaiboek voor geprofessionaliseerd jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap.

Publieke ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten voor kinderen en jongeren van alle leeftijden blijft open.

Hier kunnen jullie alles verder nalezen: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-jeugd