vzw ROOTS vzw ROOTS
28 oktober 2020
Laatste update: 23/4
Wat zijn de huidige maatregelen? 
  • Activiteiten voor kinderen tot en met 12 kunnen alleen met 10 personen (excl. begeleiding) in de mate van het mogelijke buiten.
  • Activiteiten voor jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen ook alleen voor 10 personen (excl. begeleiding) en gaan verplicht buiten door. 
Welke maatregelen zijn van toepassing vanaf 26/4?
  • Voor de kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar wijzigt er niets op 26/4
  • Voor jongeren +18 is opnieuw meer mogelijk omdat het samenscholingsverbod op dat moment van 4 tot 10 personen wordt opgetrokken. 
Welke maatregelen zijn van toepassing vanaf 8 mei? 

Hoe je je vanaf 8 mei kan organiseren vind je hier terug. 

Welke maatregelen zijn van toepassing voor het zomeraanbod?

Alle info over de zomerregels vind je op een aparte website van De Ambrassade, deze wordt binnenkort verder aangevuld. 
Een aantal maatregelen die jullie al kennen en hanteren sinds de zomer van 2020 blijven van kracht in elke fase, en pas je verder toe. 

Deelname voorwaarden
Wie ziek is kan niet deelnemen Wie zelf besmet is of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen. Wie tot de risicogroep behoort kan enkel deelnemen met toestemming van de huisarts of ouders. Er wordt aanbevolen om te kiezen voor maximum één naschoolse activiteit per kind. Het blijft een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse activiteiten te beperken tot 1 per week. Dit omdat het vermengen van vele groepen verschillende kinderen ervoor zorgt dat het virus zich sneller kan verspreiden. 
Organisatorische maatregelen
  • registreren en bijhouden van de gegevens van deelnemers in contactlogboek
  • de noodprocedure volgen wanneer een besmetting plaatsvond tijdens jouw aanbod
Hygiëne
Handen wassen, hoesten in de elleboog, gebruik van wegwerpzakdoeken... hygiëne maatregelen m.b.t. infrastructuurhygiëne maatregelen m.b.t. materiaal
Soort activiteiten
  • in de mate van het mogelijke buiten (tot en met 12); verplicht buiten (13 tot en met 18)
  • geen overnachtingen 
  • uitstappen kunnen maar blijven te vermijden
  • vermijden van externen op het aanbod 

Meer informatie vinden jullie op: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels