vzw ROOTS vzw ROOTS
28 oktober 2020

Vrijdag 19 maart was er een nieuw overlegcomité in verband met de coronamaatregelen. Hieronder vinden jullie een update:

De beslissing werd genomen om de pauzeknop in te drukken voor de versoepelingen beloofd in april. Dat heeft belangrijke impact op de werkingen voor de paasvakantie. 

Wat is er beslist?

  • Groepen tot en met 12 jaar: Groepen tot 10, exclusief begeleiding, maximaal buiten (je mag binnen wanneer nodig), zonder mondmaskers voor deelnemers, mét mondmaskers voor begeleiding.
  • Groepen van 13 tot en met 17 jaar: Groepen tot 10, exclusief begeleiding, verplicht buiten, met mondmaskers en/of afstand voor deelnemers en begeleiding.
  • Jongeren en volwassenen 18+: Groepen kunnen samen komen tot 10 personen in totaal, volgens de geldende regels in de samenleving.

Voor de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar is dit een verstrenging t.o.v. de huidige regels, voor de andere leeftijdsgroepen een status quo.

Wat blijft hetzelfde?

Voor groepen van 13 jaar tot en met 17 jaar en vanaf 18 jaar, blijven de regels de komende weken en in de paasvakantie hetzelfde als wat er vandaag geldt.

In het kader van deze nieuwe maatregelen schreef De Vlaamse Jeugdraad het volgende opiniestuk. Dat valt hier te lezen: https://vlaamsejeugdraad.be/nl/nieuws/een-compromis-vol-ontgoocheling.

Meer informatie is te vinden op https://ambrassade.be/nl/nieuws/overlegcomite-19-maart-wat-werd-er-beslist-over-de-paasvakantie en https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels.