vzw ROOTS
Boodschap van de Koning aan de kinderen en jongeren van de stad Antwerpen in het algemeen en de J100 in het bijzonder.

Boodschap van de Koning aan de kinderen en jongeren van de stad Antwerpen in het algemeen en de J100 in het bijzonder.

18 april 2020

Op 21 februari 2020 bracht een groep van dertig J100-jongeren en -jeugdwerkers een bezoek aan de kabinetschef van de Koning in het koninklijk paleis. Naast een fijn bezoek, was er zeer veel ruimte voor dialoog én de J100-jongeren hadden een uitnodiging op zak om de Koning te ontvangen in hun droomhut. Afgelopen dinsdag telefoneerde de Koning met Abdelkarim Bellafkih van Free Hands, lid van de J100-stuurgroep. Naast signalen, noden en behoeften had de koning veel oor voor de sociale engagementen die de J100-jongeren aangaan zoals hun inzet voor hun jeugdwerkingen in verschillende aandachtswijken in de stad Antwerpen als het meedraaien bij zelforganisaties en andere jeugd- en sociale organisaties die instaan voor: voedselbedeling, huiswerkondersteuning, organisatie digitaal jeugdwerk, het ontwikkelen en uitdelen van knutselpakketten voor kwetsbare kinderen,… .

Tenslotte spraken de Koning en Abdelkarim af om onderstaande tekst te verspreiden via de J100-facebookpagina en andere kanalen:

"Op 14 april 2020 hebben wij genoten van het voorrecht om te mogen bellen met Zijne Majesteit de Koning, over het effect van de corona-crisis en bijhorende maatregelen op jongeren die leven in een grootstedelijke context. Koning Filip, organiseert veel en verschillende gesprekken en infomomenten waardoor hij zeer goed op de hoogte is van de situatie op verschillende niveaus van zeer lokaal tot internationaal.

Tijdens het gesprek werden vooral verschillende gevolgen van de nodige maatregelen op jongeren besproken. Jongeren werden een maand geleden volledig uit hun comfortzone gehaald: lessen werden opgeschort, de horeca moest sluiten, sporten en culturele activiteiten in groep zijn niet meer toegelaten en ook alle jeugd- en jongerenactiviteiten werden stopgezet. Het jeugdwerk heeft hierdoor zeer snel moeten schakelen naar een continu bereikbare digitale werking. Het jeugdwerk houdt de vinger aan de pols bij de jongeren en wordt daardoor geconfronteerd met verschillende problemen die aan bod komen en waar men een antwoord op probeert te vinden. Dit gaat van het niet beschikken over digitale tools (laptop, tablet, internettoegang,...) tot de psychosociale effecten van de maatregelen op jongeren.

Jongeren, en het jeugdwerk in het algemeen, blijven maatschappelijk actief en verschillende initiatieven zien nieuw leven in deze vreemde tijden. Jongeren beginnen meer te lezen, drukken zich creatief uit via kunst, muziek, tiktok-filmpjes,... Koning Filip wil de jongeren bedanken voor alle initiatieven die ze nemen en het vrijwilligerswerk dat ze verrichten. Ook voegt hij hieraan toe dat men van deze unieke ervaring moet profiteren om dingen uit te proberen die men nog nooit gedaan of anders niet doet, uit te proberen. De Koning benadrukt ook dat het moeilijke tijden zijn, maar dat we hier ook bijzonder mooie tijden van kunnen maken! Een tijd om te vertragen en te reflecteren over het leven en hoe we erin staan of willen staan.
Ook moeten we nadenken over wat we nu anders doen en hoe we dit verder mee kunnen nemen na de corona-maatregelen. Het jeugdwerk heeft bijvoorbeeld altijd te kampen gehad met plaatsgebrek in grootsteden en nu nemen ze de kans om te experimenteren met oa. digitale instuifmomenten... Benieuwd hoe dit kan evolueren in de toekomst!

De jongeren en het jeugdwerk hebben een unieke ervaring opgebouwd in deze periode wat als voedingsbodem kan dienen voor post-corona brainstormsessies met sociale ondernemers.
De toekomst heeft nog heel wat goeds te bieden en brengt leuke uitdagingen met zich mee.

Tot slot wil onze jarige Koning alle jongeren feliciteren met de inspanningen die ze leveren om zich aan de maatregelen te houden, de inspanningen die ze in deze tijden extra leveren en het geduld dat ze hebben om er samen door te komen."

Wij danken de koning vanuit Roots en de j100 voor zijn boodschap!