vzw ROOTS
Historiek

Historiek

Al in 1997 werden de eerste “wortels” van ROOTS gelegd. Samen met verschillende pioniers met een migratieachtergrond kwam de eerste impuls voor een jeugdwerkkoepel op te richten om ervoor te zorgen dat de jongeren meer aansluiting vinden bij het lokaal jeugdwerk.

In 1999 werd dit geformaliseerd en richtte men PAJ op. Wij hebben 2 mei 2019 onze nieuwe naam onthuld (Roots vzw). De reden daartoe was omdat het ledenbestand begon te groeien en we niet meer enkel konden spreken van uitsluitend organisaties met een migratieachtergrond.

Omdat in de huidige maatschappij je roots niet enkel bestaat uit je afkomst of plaats van geboorte van de voorouders, maar ook je ervaring, achtergrond, leefomstandigheid. Dit alles speelt een belangrijke rol in de manier hoe je kijkt naar de samenleving. Vanuit je Roots vertrek je om bepaalde doelen voorop te stellen als organisatie en jeugdwerker.

Onder deze nieuwe naam, en met een nieuw team werkt Roots vzw samen met al onze partners aan sterk en vernieuwend jeugdwerk.