vzw ROOTS
Historiek

Historiek

Al in 1997 werden de eerste “wortels” van ROOTS gelegd. Onder FMV (Federatie voor Marokkaanse Verenigingen) kwam de eerste impuls voor een aparte koepelorganisatie voor jongerenwerk. In 1999 werd dit geformaliseerd onder de naam Platform Allochtone Jeugdwerkingen (beter bekend als PAJ). Initieel overkoepelende PAJ slechts een aantal jongerenverenigingen met migratieachtergrond in Antwerpen. Al gauw volgde de erkenning door de Provincie en Stad Antwerpen, en later kwam er ook de Vlaamse erkenning. In 2019, op 2 mei, vierde PAJ zijn twintigste verjaardag met de onthulling van een nieuwe naam: ROOTS vzw.

Onder deze nieuwe naam, en met een nieuw team werkt ROOTS samen met al onze partners aan een sterk jeugdwerk.