vzw ROOTS
Historiek

Historiek

In 1997 kwam men tot de conclusie dat een groot deel van de bevolking geen aansluiting vond bij traditionele jeugdwerking en jeugdhuizen. Samen met verschillende pioniers met een migratieachtergrond kwam de eerste impuls voor een jeugdwerkkoepel op te richten om ervoor te zorgen dat de jongeren meer aansluiting vinden bij het lokaal jeugdwerk.

In 1999 richtten deze personen Platform allochtone jeugdwerkingen op. Na meer dan 25 jaar hebben wij het jeugdwerklandschap zien veranderen. Het oude paj zette vroeger al in op de toekomst. We zagen hoe de nood aan diverser jeugdwerk groter werd en hebben daar volop op ingezet.

Vandaag de dag worden wij aangesproken als expert in het innovatief jeugdwerk en de ontwikkeling van zelforganisaties. Vele jeugdwerkingen passen niet meer in de klassieke kaders. Daarnaast heb je verschillende traditionele jeugdwerkingen die ons aanspreken om hen te helpen bij een transitie naar het jeugdwerk van de toekomst. Een jeugdwerk dat veerkrachtig is en zich aanpast aan haar tijd en omgeving.

Wij hebben op 2 mei 2019 onze nieuwe naam onthuld (Roots vzw). Het is een feit dat vele jeugdorganisaties hun Roots gebruiken als startpunt voor hun werking. Roots vzw heeft een nieuw hoofdstuk geopend en bereidt zich weer voor op de uitdagingen van de toekomst. Namelijk: het veelzijdige innovatieve jeugdwerk, en het ondersteunen van de transitie naar een jeugdwerk van de toekomst voor traditionele jeugdwerkingen – zonder het verlies van eigenheid.

Onder deze nieuwe naam, en met een nieuw team, werkt Roots vzw samen met al haar partners aan sterk en vernieuwend jeugdwerk.