vzw ROOTS vzw ROOTS

In 1997 kwam men tot de conclusie dat een groot deel van de jongeren geen aansluiting vond bij traditionele jeugdwerkingen en jeugdhuizen. Samen met verschillende pioniers met een migratieachtergrond en onder de hoede van onder meer de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Unie van Turkse Verenigingen en het Afrikaans Platform. Kwam de eerste impuls voor een jeugdwerkkoepel op te richten om ervoor te zorgen dat de jongeren meer aansluiting vinden bij het lokaal jeugdwerk.

In 1998 richtte men het Platform allochtone jeugdwerkingen op. Na meer dan 20 jaar hebben wij het jeugdwerklandschap zien veranderen. Het oude paj zette vanaf het vroege begin al in op inclusie en het wegwerken van drempels. We zagen hoe de nood aan inclusief en innovatief jeugdwerk groter werd.

Vandaag de dag worden wij aangesproken als enige jeugdwerkkoepel van vrijwillige en/of geprofessionaliseerde zelforganisatie om onze expertise in het innovatief, inclusief en divers jeugdwerk. Vele jeugdwerkingen passen niet meer in de klassieke kaders en hebben nood aan nieuwe kaders. Daarnaast heb je verschillende traditionele jeugdwerkingen, lokale besturen die ons aanspreken om hen te helpen bij een transitie naar het jeugdwerk van de toekomst. Een jeugdwerk dat inclusief is en zich aanpast aan haar tijd en omgeving.

Wij hebben op 2 mei 2019 onze nieuwe naam onthuld (Roots vzw). De nieuwe generatie kon zich niet meer vinden in de oude benaming. PAJ was meer een netwerk geworden waarin ze verschillende jeugdwerkingen samenbrengt en ondersteunt. De nieuwe generatie organisaties hebben dan ook besloten om hun koepel volledig te hervormen en een nieuwe naam uit te kiezen die past bij haar tijd en omgeving. Het is een feit dat vele jongerenorganisaties hun roots gebruiken als startpunt en kracht voor hun werking. Ongeacht of het etnische, stedelijke, artistieke, historische, culturele, levensbeschouwelijke en/of levenservaring-gerichte, roots zijn,- het brengt jongeren samen. Roots vzw tracht dan ook al deze werkingen die een verrijking zijn voor elkaar samen te brengen in haar netwerk. Dankzij de uitwisseling van ervaring, expertise en samenwerkingen kunnen wij de uitdagingen van de toekomst samen aangaan.

Daarnaast zal Roots vzw haar netwerk aan organisaties gebruiken om een nieuwe impuls te geven en jongeren van alle kleuren met elkaar te verbinden.

Roots vzw zal samen met al haar partners werken aan sterk jeugdwerk dat toegankelijk is voor alle jongeren.