vzw ROOTS vzw ROOTS

In 1997 kwam men tot de conclusie dat een groot deel van de bevolking geen aansluiting vond bij traditionele jeugdwerkingen en jeugdhuizen. Samen met verschillende pioniers met een migratieachtergrond en onder de hoede van onder meer de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Unie van Turkse Verenigingen en het Afrikaans Platform. Kwam de eerste impuls voor een jeugdwerkkoepel op te richten om ervoor te zorgen dat de jongeren meer aansluiting vinden bij het lokaal jeugdwerk.

In 1998 richtte men het Platform allochtone jeugdwerkingen op. Na meer dan 25 jaar hebben wij het jeugdwerklandschap zien veranderen. Het oude paj zette vanaf het vroege begin al in op inclusie en het wegwerken van drempels. We zagen hoe de nood aan inclusief en innovatief jeugdwerk groter werd.

Vandaag de dag worden wij aangesproken als expert in het innovatief, inclusief en divers jeugdwerk. Vele jeugdwerkingen passen niet meer in de klassieke kaders en hebben nood aan nieuwe kaders. Daarnaast heb je verschillende traditionele jeugdwerkingen, lokale besturen die ons aanspreken om hen te helpen bij een transitie naar het jeugdwerk van de toekomst. Een jeugdwerk dat inclusief is en zich aanpast aan haar tijd en omgeving.

Wij hebben op 2 mei 2019 onze nieuwe naam onthuld (Roots vzw). Het is een feit dat vele jeugdorganisaties hun Roots gebruiken als startpunt en kracht voor hun werking. Roots vzw heeft een nieuw hoofdstuk geopend en bereidt zich weer voor op de uitdagingen van de toekomst. Daarnaast zal Roots vzw haar netwerk aan organisaties gebruiken om een nieuwe impuls te geven en jongeren van alle kleuren met elkaar te verbinden.

Onder deze nieuwe naam en met een nieuw team werkt Roots vzw samen met al haar partners aan sterk jeugdwerk dat toegankelijk is voor alle jongeren.