vzw ROOTS
Over ROOTS

Over ROOTS

ROOTS verbindt

ROOTS is een koepelorganisatie: wij ondersteunen doorheen heel Vlaanderen een tachtigtal jeugdorganisaties van verschillende etnische, culturele, en levensbeschouwelijke achtergrond. De gemene deler tussen deze groepen is dat ze vanuit hun wortels samenwerken aan een gemeenschappelijk doel ‘een sterker jeugdwerk’.

Wat doet ROOTS?

ROOTS is als zelforganisatie uniek in Vlaanderen, en beschikt intussen over heel wat ervaring in het ondersteunen, begeleiden, en vormen van verschillende jeugdwerkingen in Vlaanderen.

Ervoor zorgen dat de jeugdwerkingen het beste uit zichzelf kunnen halen om de jongeren ruimte en kansen te geven!

ROOTS vertegenwoordigt ook de stem van onze leden in allerlei adviesraden zowel lokaal als bovenlokaal. Wij zorgen ervoor dat de onderwerpen die hen aanbelangen in de kijker gezet worden en verdedigen hun belangen waar nodig.

Naast dit alles werken we projecten uit en zetten we intensief in het opzetten van duurzame partnerschappen.

Visie van ROOTS

Roots is een innovatieve organisatie boordevol enthousiaste vrijwilligers, deskundigen, professionals die zich dagdagelijks inzetten voor de jeugd. ROOTS daagt zichzelf en haar leden continue uit om het jeugdwerk naar een hoger niveau te tillen!