vzw ROOTS
Lidmaatschap

Lidmaatschap

Samen sterk!

Meer dan 70 vernieuwende jeugdwerkinitiatieven zijn reeds lid geworden van Roots vzw! Samen kunnen wij het jeugdwerk hertekenen. Het vernieuwend en innovatief jeugdwerk is niet meer weg te denken. De hybride jeugdwerkorganisaties verdienen een stem en een volwaardige plaats. Dankzij jouw lidmaatschap versterken wij die stem die vandaag te weinig meetelt. Samen met de stem van onze leden wegen wij op het beleid!

Je kan lid worden van onze denktank ‘De ronde tafel’. Als lid van onze denktank geef je rechtstreeks advies aan Roots vzw en schrijf je mee aan een vernieuwend jeugdwerkverhaal.

Wat doen wij?

*Wij ondersteunen onze lidverenigingen op maat. Wij helpen onze leden met het uitstippelen van een groeitraject op korte, middellange en lange termijn.

*Wij voorzien op jaarlijks basis verschillende workshops en vormingen waar je gratis aan kan deelnemen.

*Roots vzw organiseert jaarlijks netwerkdagen waarop je verschillende partners leert kennen.

*We verdedigen je belangen in verschillende commissies. Adviseren (boven)lokale overheden en zetelen in verschillende overlegorganen.

*Roots vzw legt de zorgen van het jeugdwerk van de toekomst voor aan de beleidsmakers en geeft hen advies op maat.

*Onze leden kunnen gratis gebruik van Assist. Voor je boekhouding en vzw-administratie is Assist de ideale tool.

Voorwaarden

Leden van Roots vzw onderschrijven te handelen volgens de universele verklaring van de rechten van de mens.

Leden van Roots onderschrijven de missie van Roots.

Je organiseert jaarlijks jeugdwerkactiviteiten.

Je betaald jaarlijks je lidgeld.