vzw ROOTS
De Gemeenschap

De Gemeenschap

De Gemeenschap

VZW De Gemeenschap, opgericht in 2011, is een erkend jeugdhuis en een nationale sociaal-culturele jeugdorganisatie. Ze streven naar het versterken van de positieve krachten in onze multiculturele samenleving. Ze willen zelfvertrouwen versterken en bruggen slaan in onze samenleving. Hun werking is hoofdzakelijk gericht op het versterken van jongeren.

De Gemeenschap benadrukt het belang van individuele en collectieve verplichtingen als burgers. Samenkomst, deelname en diversiteit zijn voor hen cruciaal voor gemeenschapsvorming.

Met toenemende globalisering werd de wereld steeds meer een dorp: internationale contacten en uitwisselingen tussen burgers nemen toe. Het sociaal-culturele jeugdwerk moet in deze veranderende wereld zijn rol opnemen. De inspanningen moeten verder gaan dan de "kleine" Vlaamse gemeenschap, maar ook een globale humanitaire impact hebben (denk maar aan het organiseren van benefieten en infoavonden voor landen of gemeenschappen in nood)

Wij streven naar een gemeenschap waar iedereen meetelt en dezelfde kansen aangeboden krijgt.