vzw ROOTS
Vorming: Burgerbegroting

Vorming: Burgerbegroting

(Lid-)verenigingen die gelegen zijn in het district Antwerpen (postcode's: 2000, 2018, 2020, 2030, 2050, en 2060) kunnen deelnemen aan Burgerbegroting.

Het district Antwerpen geeft jaarlijks haar inwoners de kans om over 10% van haar budget te beslissen (dat is zo'n 1,4 miljoen euro). Inwoners en verenigingen krijgen de kans projecten in te dienen en inwoners beslissen dan ook welke projecten geld krijgen. Eerst kiezen de bewoners de 12 belangrijkste thema’s, vervolgens verdelen de bewoners het geld over de thema’s, en daarna mag iedereen zijn projecten indienen (in 2019 is de deadline hiervoor 16 juni). Op een groot Burgerbegroting-festival in oktober wordt dan beslist welke projecten winnen.

Op deze vorming leggen wij uit hoe je een dossier indient, en waar je op moet letten om succes te hebben.