vzw ROOTS
Vorming: Biztax

Vorming: Biztax

Alle verenigingen moeten sinds 2015 hun belastingaangifte verplicht elektronisch indienen via Biztax. De deadline hiervoor is 1 oktober, jaarlijks bieden wij voor 1 oktober nog een algemene vorming voor alle verenigingen die hier vragen over hebben. Verder bieden wij onze lidverenigingen ook individuele coachingen aan als zij hier vragen over hebben.