vzw ROOTS
Coaching: Subsidies

Coaching: Subsidies

De lidverenigingen kunnen een coaching subsidies aanvragen bij Roots om informatie te krijgen over de mogelijke subsidieaanvragen. Wij zorgen voor voldoende informatie en doorverwijzingen.

Voorbeelden van subsidies:

  • Subsidies voor startende jeugdverenigingen
  • Infrastructuursubsidies voor jeugdverenigingen
  • Projectsubsidies voor jeugdverenigingen
  • Vormingssubsidies