vzw ROOTS

Roots vzw

Roots vzw, het voormalig Platform allochtone jeugdwerkingen, zet zich sinds 1999 in. Dankzij de jarenlange expertise kan Roots vzw het jeugdwerk van de toekomst mee helpen vorm te geven. Roots verbindt nieuwe en traditionele jeugdwerkvormen met elkaar. Samen strijden wij voor een sterk jeugdwerk!